Oud Papier

Geplaatst door

In maart is het oud papier niet opgehaald. Dat had u vast gemerkt. Dit komt doordat het oud-papier meestal door vrijwilligers wordt opgehaald. Door de coronacrisis was dit niet mogelijk. Vanaf de maand april, zal de RMN dit weer ophalen. U kunt het dus weer keurig op de laatste zaterdag van de maand buiten zetten.