Algemene gegevens van de vereniging

Bewonersvereniging Vletweide Bunnik
KvK-nummer 30163501
Postadres: Vletweide 72, 3981 ZM Bunnik
e-mail: secretaris@vletweide.nl
Statuten beschikbaar op aanvraag